Hem executat el projecte de participació i dinamització comunitària ‘Veïnatge Divers’ a Santa Perpètua de Mogoda i Mollet del Vallès.

Moment d'execusició del projecte veïnatge divers. A la foto moment de la dinamització del World Café a la jornada realitzada a Santa Perpetua de la Moguda

Veïnatge divers és un projecte realitzat per mitjà de la CONFAVC (Confederació de Federacions d’Associacions de Veïns de Catalunya) i el finançament de la Diputació de Barcelona i el Departament d’Immigració de la Generalitat. Espai Coneix ha posat en marxa la xarxa veïnal als dos municipis amb l’objectiu de generar vincle i relacions positives de l’entramat associatiu i les peculiaritats de cada municipi.

La convocatòria final del procés compta amb un World Café com a metodologia participativa de generació de consens que produeix la primera guspira d’una nova xarxa.

Dinamització del world café dut a terme dins del projecte Veïnatge divers, realitzat a Santa Perpetua i Mollet.

Pots llegir aquí i aquí diversos articles sobre el projecte.