METODOLOGIA

FACILITACIÓ

És la suma d’habilitats, eines i tècniques que permeten assolir els reptes grupals enfocats a la pròpia transformació. Espai Coneix orienta al grup cap a la coordinació de tasques a realitzar des de la perspectiva apreciativa fent més fàcil el procés que afavoreix l’autonomia i autogestió dels i les participants.

INTERVENCIÓ

Són el conjunt d’accions que dissenyem, planifiquem i executem sobre una persona, grup o comunitat amb la intenció de desenvolupar les capacitats que ens condueixen a la transformació de la situació conflictiva en qualsevol de les seves fases (prevenció, gestió i/o transformació dels conflictes). Espai Coneix intervé en l’àmbit de la Gestió Integral de Conflictes i Promoció de la Convivència des de tres línies estratègiques d’actuació: Formació, Dinamització i Mediació.

Fases de la Intervenció

Moments de la Intervenció

  • Prevenció
  • Gestió de conflictes
  • Transformació

ACOMPANYAMENT I ASSESSORAMENT

Acompanyament

És la manera de comprendre la relació socioeducativa entre la persona i/o col·lectiu i la persona professional. Espai Coneix comprèn l’acompanyament com la via per a poder escoltar, fer costat i generar possibilitats a les necessitats i interessos expressats per la persona i/o col·lectiu amb l’objectiu de complir un itinerari a mida i temporal.

Itinerari:

1. Acollida

2. Vincle amb suport emocional

3. Recerca d’estratègies (negociar, gestió de conflictes) i recursos

4. Període d’assoliment

Assessorament

És el servei que oferim a professionals de l’àmbit de Gestió Integral de Conflictes i Promoció de la Convivència quan les persones, entitats i col·lectius desitgen transformar o potenciar la mirada apreciativa del seu model de treball.

L’assessorament consta de:

  • Detecció de les necessitats i interessos del col·lectiu: procés, persones i problema.
  • Disseny i recerca d’estratègies per assolir els objectius marcats
  • Proposició d’ alternatives: creatives, viables sostenibles
  • Formació i acompanyament per a la implantació de les estratègies
  • Espai de consulta

SEGUIMENT

És un procés continu que ens situa en la comprovació i avaluació de l’impacte de les noves accions incorporades en els processos de transformació a través dels indicadors establerts.

Espai Coneix té com a objectiu fer una observació detallada i exhaustiva de l’evolució de les noves estratègies personals, col·lectives i/o comunitàries per a tancar el procés de transformació amb la seguretat que el canvi és incorporat.

CONTACTA AMB NOSALTRES

TWITTER
@espai_coneix

FACEBOOK
Espai Coneix

INSTAGRAM
@espai_coneix

"pensar, fer i sentir"