€120

Conflicte, comunicació i mediació

€120

Violències masclistes: les posem en joc?

VIOLÈNCIES MASCLISTES: LES POSEM EN JOC?

Pots apuntar-te al curs aquí mateix

Ja has fet la inscripció?

TOTA LA INFORMACIÓ SOBRE EL CURS

Entitat organitzativa: Espai Coneix SCCL

Data d’inici i final: Formació permanent online de setembre a juliol.

Modalitat: Curs online

Nivell del professorat al qual s’adreça l’activitat: Formació per professorat, personal tècnic i educadores. Formació en tràmit Reconeixement d’activitats de formació permanent per al professorat.

Relació nominal de les persones formadores o tutores: Inés Martínez Chacón, Elisenda Vallès Carrera i Mireia Pujol Carme

Cost de la matrícula: 120€

Descripció de l’activitat:

Violències masclistes: les posem en joc?  És la formació vinculada al joc de rol que té el mateix nom i que oferim a tot el professorat per a potenciar la sensibilització sobre les violències masclistes

El material recull una sèrie d’escenaris o situacions pensades i analitzades per a poder facilitar el diàleg i la conversa entre les persones participants.

El joc està pensat com a joc de rol per a potenciar el role-playing, és a dir, per a actuar des de les característiques d’uns personatges donats que afavoreixen la improvisació i creativitat de les persones participants. 

La formació és clau per a extreure el màxim de profit al joc de rol.

Metodologia de treball:

La metodologia proposada és: participativa, oberta, dinàmica, constructiva, generativa, democràtica, reflexiva, avaluativa… i ens permet acompanyar al grup en el seu creixement intra i interpersonal dotant-la de les eines formatives i  participatives

necessàries per fer-la conscient de les seves capacitats proactives.

La metodologia està basada en la metodologia d’Espai Coneix: FIAS: Facilitació, Intervenció, Acompanyament i Seguiment.

L’accés al curs estarà obert durant 3 mesos. Durant aquest temps cal realitzar les tasques plantejades i penjar-les a l’espai virtual. Per acabar el curs caldrà fer un qüestionari final. La interacció amb el professorat es farà a través de correu electrònic.

Objectius de l’activitat:

-GENERALS

Oferir una eina de prevenció de violències masclistes mitjançant el joc per tal de transformar percepcions, actituds i creences de la població jove davant les situacions de violència.

Oferir una eina de detecció de violències masclistes mitjançant el joc per tal de que els agents educatius puguin ser capaços d’identificar situacions i gestionar-los adequadament

-ESPECÍFICS

Generar un espai lúdic a l’aula per a poder prevenir i detectar violències.

Garantir un espai per a debatre i dialogar a partir dels escenaris plantejats

Contingut de l’activitat:

 Mòdul 1: Violències masclistes amb tres apartats:

 1. Introducció al mòdul
 2. Conceptualització / formes / àmbits
 3. Lleis / protocols
 4. Exercicis

Mòdul 2: Joventut

 1. Introducció al mòdul
 2. Punts claus de l’etapa joventut
 3. Com ens vinculem a ells – quins espais creem per relacionar-nos i com són aquests 
 4. Estudis joves i violències masclistes
 5. Exercicis

Mòdul 3: El joc de rol

 1. Funcionament del joc
 2. Escenari 1: Rumors (Rumorologia, LGTBIQ+, Assetjament, Amor romàntic)
  3. Escenari 2: Violència sexual (pressió social, consentiment, sexualitat, Oci nocturn)
  4. Escenari 3: Control (relacions sanes vs tòxiques, llibertat, drets, gelosia
  5. Escenari 4: Cosificació (pressió estètica, privacitat, intimitat, trastorn alimentari)
  6. Escenari 5: Ocupació dels espais (usos dels espais, normes, convivència, gestió dels conflictes)
  7. Exercicis
  8. Annexos
  9. Materials de descàrrega

Pla d’avaluació:

Tasques aprofitament: 

Conceptes: Test amb definicions de veritable o fals
Expressió: Aplicabilitat dels conceptes en un text o història de l’entorn
Aprenentatge: Taula on poder marcar aprenentages
Avaluació de satisfacció de les persones participants a través d’enquesta digital

Pots apuntar-te al curs aquí mateix

CONTACTA AMB NOSALTRES

TWITTER
@espai_coneix

FACEBOOK
Espai Coneix

INSTAGRAM
@espai_coneix

"pensar, fer i sentir"