Durant aquest curs lectiu, tindrem el plaer de construir el Servei de Mediació de l’IES Francesc Macià (Cornellà) amb l’alumnat voluntari de 1r de l’ESO i el claustre.

Per començar a escalfar motors, durant aquestes darreres setmanes d’octubre podem posar en marxa els tallers dinàmics per entendre els conflictes interpersonals, què és la mediació i què necessita l’alumnat i el claustre per poder gestionar la convivència i/o els conflictes (segons la mirada que li posem a les nostres relacions i diferències)…i, sí, les Peripècies de la Convivència ens fan apropar-nos a problemàtiques alienes a la institució educativa, endinsar-nos en els entorns  de l’alumnat i comprendre que, en alguns casos, les seues vides estan interpel·lades per injustícies afectives que el currículum no té la possibilitat de suplir i que el món punitiu reconfirma les identitats que les han sigut penjades.


I què passa en tots els casos, en totes les persones? Que les necessitats no satisfetes propicien els conflictes i és més que saludable, interessant i engrescador poder incorporar eines per continuar creixent en les aventures de vida que viuran, que vivim i, per tant, que sentim fent el currículum vital de cadascuna de nosaltres.

Amb el desig d’anar més enllà en la gestió de conflictes interpersonals, de proporcionar eines dialogants, no violentes i restauradores  hem començat el curs amb una quantitat d’estímuls suggerents, apassionants i diversos.