MEDIACIÓ

La mediació és un procés de gestió integral de conflictes que ens proporciona dialogar sobre les diferències creades en les relacions entre persones. La mediació és voluntària, confidencial, fomenta l’autonomia de les persones implicades en el conflicte amb una tercera persona professional que genera un marc de seguretat, imparcialitat i neutralitat davant de la situació que suscita aquesta mediació. 

Les pràctiques restauratives es basen en el fonament que les persones poden fer canvis positius quan se les té presents, quan es fan i es pensen accions pensant amb elles i no per elles.

Què és la mediació

TRANSFORMACIÓ DE LES RELACIONS

El procés de mediació millora el desgast emocional i dóna a les relacions, l’oportunitat de ser reconduïdes a una nova realitat que satisfà a les parts.

TU APORTES

Tu ets el protagonista de les teves decisions. Tu ets clau per a la transformació del conflicte.

CREATIVA I COOPERATIVA

La mediació ens obre nous horitzons de possibilitats alternatives que sorgeixen de les parts.

BENEFICIS DE LA MEDIACIÓ

Els principis de confidencialitat i voluntarietat són els fonaments del pilar del procés de mediació. La mediació és més econòmica i ràpida que un procés judicial.

Què són les pràctiques restauratives

La visió apreciativa que proposen del que passa  ens permet poder prevenir, proveir i gestionar conflictes tenint en compte allò que funciona i així, no caure en allò que ens molesta i ens genera malestar. Les pràctiques restauratives en els centres educatius, per exemple,  són una eina alternativa per a poder gestionar els conflictes de manera pacífica, dialogada i participativa .Permeten compartir allò que es vol transformar en un espai segur i equitatiu que promou la corresponsabilitat en la gestió de la convivencia en comunitat.

Les pràctiques restauratives són:

  • Oportunitat per a escoltar i ser escoltat.
  • Espai segur i de confiança davant i amb el grup classe (comunitat)
  • Promouen la responsabilitat en la gestió del conflicte. 
  • La resolució és col·lectiva 
  • Creació de connexions afectives.

Què que ofereix Espai Coneix

FAMILIAR

Personal en Registre de mediadors/es del Departament de Justícia.  

ESCOLAR

Servei de mediació escolar, formació i intervenció en gestió de conflictes, facilitació i capacitació en eines de prevenció i gestió de conflictes.

La mediació escolar la podem utilitzar com a eina preventiva i de gestió de conflictes com: conductes impròpies i que alteren la convivència al centre educatiu; conflictes entre iguals, conflictes entre alumnat i professorat; i a més, pot ser una excel·lent eina restaurativa i de reparació en situacions que s’ha aplicat alguna sanció (assetjament, violències diverses, malentesos…) entre qualsevol de les parts implicades en la comunitat educativa (professorat, alumnat , famílies, equip monitoratge).

ORGANITZACIONS COMPLEXES

La mediació en organitzacions complexes és una oportunitat, per exemple, per a l’àmbit laboral. Aquest tipus de mediació ens permet resoldre les situacions conflictives potenciant la via de diàleg i arribant a la resolució del conflicte d’interessos. Des de la mediació, pensem que cuidar les persones és treballar a favor de l’empresa, la productivitat, la imatge etc i de fet, és l’objectiu comú que tenim els mediadors/es i el personal laboral: el benestar de les parts implicades en els conflictes que afecten en les relacions laborals, als compliment de les tasques.

COMUNITARIA

Parlar de conflictes comunitaris és tractar conflictes relacionals entre entitats, centres educatius, d’espai públic, de convivència en una comunitat de veïns/es… Trobem tots aquells conflictes que sorgeixen de la comunitat entesa com a “un sistema organitzat territorialment en el que opera una xarxa efectiva de comunicació, la gent comparteix instal·lacions i serveis comuns, i la gent desenvolupa una identificació psicològica” (Sanders, 1976, citat en Sanchez Vidal, 1991).

INTERCULTURAL

La mediació intercultural ens permet fer per a incloure la diversitat cultural, la construcció de ponts des de la prevenció i la gestió de conflictes per a viure la diferència com a oportunitat.

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

TWITTER
@espai_coneix

FACEBOOK
Espai Coneix

INSTAGRAM
@espai_coneix

"pensar, fer i sentir"