DINAMITZACIÓ

Les eines de dinamització estan orientades a facilitar espais de diàleg, creació i consensos/acords entre un col·lectiu amb un interès, objectiu o necessitat compartida. En conseqüència, la diversitat de les dinamitzacions ens permeten treballar: plans estratègics organitzatius, presa de decisions a través de processos participatius de generació de consensos, escoltar-conèixer-donar veu a totes les persones participants per indagar, promoure i ampliar les nostres mirades/veus.

Què és la dinamització comunitària

PENSAR

Conjunt d’accions orientades cap els / les altres, pensada des dels i pels altres per generar un “nos-altres”.

FER

Fomentar un nosaltres és l’objectiu.  L’aprenentatge, l’escolta, l’anàlisi de les Necessitats i interessos comunitaris són la clau per saber-los acompanyar.

SENTIR

Generem vincles per a potenciar l’aprenentatge compartit. Nosaltres estem al servei de la comunitat.

COMPARTIR

Compartim per conèixer-nos

PROMOURE LA CO-RESPONSABILITAT

Facilitem els processos per co-crear nous contextos comunitaris. Totes hi guanyem.

Projectes i accions de mediació comunitària que ofereix Espai Coneix

blanc
TRANSFORMA'T BON PASTOR

Descripció

Transforma’t Bon Pastor és un projecte del Districte de Sant Andreu, Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu de potenciar la prevenció de conflictes i promoure la convivència en el barri del Bon Pastor. Espai Coneix SCCL ha rebut el premi ADR 2019 per l’aplicació metodològica de la mediació a aquest projecte comunitari.

Objectius

A mesura que el projecte s’ha mantingut en el temps els objectius del projecte s’han anat modificant. Un dels objectius inicials va ser implicar a la comunitat gitana del barri per a participar en les accions comunitàries. Actualment podem indicar que els objectius principals del projecte són: millorar la convivència en el barri i donar suport a les accions comunitàries impulsades per les entitats, equipaments i serveis de Bon Pastor.

Accions destacades

L’equip del projecte ha donat suport a les accions comunitàries del territori que s’organitzen des de la xarxa. Com a iniciatives pròpies destaquem la Dinamització de l’espai públic a l’estiu, Les 3 R del reciclatge per a promoure la decoració al barri i Comerç amb detall.

Sostenibilitat

Transforma’t Bon Pastor es va iniciar com a una prova per treballar la convivència al barri de Bon Pastor a l’any 2016.  Els bons resultats i la implicació de l’administració local en donar continuat al projecte han fet que Transforma’t Bon Pastor es consolidi com al projecte de convivència en el barri.

COMERÇ COMUNITARI

Descripció

El projecte de Comerç comunitari és el resultat de comprendre que tant el petit i el gran comerç són agents comunitaris actius que aporten a la comunitat. Es tracta de dues realitats comercials en un mateix territori, Bon Pastor.

Objectius

Construir pont entre el comerç a la comunitat amb un impacte real i sostenible per a la mateixa. 

 • Coneix La Màquina: Disseny d’accions comunitàries conjuntes i no segregàries que garanteixin la presència de les empreses en la vida comunitària i la de la comunitat a l’empresa oferint llocs de treball a la joventut del territori.

Accions destacades

 • Coneix La Màquina: Implementació de la formació Entrena el talent; derivació de joves de l’Eix Besòs, i especialment, comunitat gitana, als processos de selecció.
 • Comerç amb detall: creació d’un distintiu per als comerços que potencien el civisme; implicació de l’associació de comerciants al territori.

Sostenibilitat

 • Coneix La Màquina: Vinculació de l’acció comunitària en els processos de selecció de determinats centres comercials per a potenciar la inserció laboral de la joventut.
 • Comerç amb detall: El petit comerç implicat en el projecte segueix actiu com a protagonista de les accions comunitàries.
B-MINCOME

Descripció

És un projecte pilot desenvolupat per l’Ajuntament de Barcelona i cofinançat pel programa Urban Innovative Actions (UIA) de la Unió Europea amb l’objectiu de pal·liar la situació de vulnerabilitat de 1.000 llars dels barris de l’Eix Besòs.

Objectius

Promoure la inserció sociolaboral i la capacitació professional en el rol de Dinamització Comunitària i Dinamització Cívica als barris de l’Eix Besòs de Barcelona, d’un grup de 10 dones en situació de vulnerabilitat socioeconòmica. Fomentar l’apoderament, l’apreciativitat i la cohesió grupal mitjançant acompanyament individual i grupal.

Accions destacades

Càpsules formatives sobre mediació comunitària, comunicació no violenta i la  gestió de conflictes. Dinàmiques participatives per fomentar la cohesió del grup, la creativitat i competències pel rol de dinamització comunitària. Sessions de tutorització individuals i grupals. Participació i dinamització d’activitats comunitàries desenvolupades en el territori d’actuació.

Sostenibilitat

El projecte B-Mincome va tenir una durada d’1 any i 3 mesos. Tot el bagatge assolit ens porta a desenvolupar actualment altres projectes d’acompanyament individual i grupal d’apoderament i de capacitació sociolaboral, així com acompanyament psicoemocional tant a nivell individual com grupal. 

SOBIRANIA ALIMENTÀRIA

Descripció

La Plataforma de Sobirania Alimentària del País Valencià contracta a Espai Coneix per l’assessorament extern i acompanyament de la realització del Pla Estratègic 2018-2023.

Objectius

Crear el Pla Estratègic 2018-2023 de la Plataforma de Sobirania Alimentària del País Valencià. 

 • Conèixer l’estat de la Plataforma a través de: 
 1. Lectura de documentació, accions realitzades i anàlisis de la situació.
 2. Entrevistes semiestructurades apreciatives amb les diferents sensibilitats de l’entramat de la Plataforma.
 3. Dinamització d’assemblees.
 • Analitzar la situació amb les eines de gestió de conflictes.
 • Dinamitzar i acompanyar a la Plataforma en un canvi d’estructura i la restauració de conflictes relacionals i de valors.
 • Acompanyar i assessorar a les Comissions de Treball de la nova estructura: disseny de dinamitzacions, gestió emocional, empoderament, etc.

Accions destacades

Dinamització assemblees 2017-2018 i de la Trobada per la Terra 2018: pràctiques restauratives i innovació/creativitat. 

 • Acompanyament personalitzat i grupal de la diversitat enriquidora de la Plataforma. 
 • Seguiment online i presencial de la nova estructura cap a l’autogestió. 

Sostenibilitat

El projecte és sostenible per la capacitat d’autogestió de les persones i col·lectius que formen part de l’engranatge de la Plataforma sempre i quan continuen generant sinergies amb l’acollida de noves incorporacions i, per tant, un relleu d’energies i motivacions renovades de manera sistemàtica i sistèmica. Les pautes estan iniciades i la implicació donarà pas al seu assoliment.

CONTACTA AMB NOSALTRES

TWITTER
@espai_coneix

FACEBOOK
Espai Coneix

INSTAGRAM
@espai_coneix

"pensar, fer i sentir"