Espai Coneix ha sigut inclosa al catàleg del mercat social de la Xarxa d’Economia Solidaria (XES). Aquesta organització, formada per més de 300 socies, defensa us sistema econòmic respectuós amb les persones, el medi ambient i els territoris. Aquesta xarxa funciona amb criteris democràtics, d’horitzontalitat, transparència, equitat i participació.

La nostra cooperativa ha sigut inclosa en el catàleg d'entitats del mercat social de la XES
Font: Andrea Piacquadio. https://www.pexels.com/es-es/@olly

Espai Coneix va presentar les seves dades a la comissió de Balanç Social de la XES perquè les validessin tècnicament i fessin una valoració de si la nostra entitat compleix amb els estàndards ètics de l’economia social i solidaria.

Avui hem rebut la noticia de que la validació ha estat efectiva i ja formem part del catàleg del Mercat Social de la XES. Aquest mercat és la plasmació pràctica d’un circuit econòmic i de satisfacció de necessitats basat en els principis de l’Economia Social i Solidària.

Consultar les dades

Seguint el nostre compromís de transparència com a cooperativa sense afany de lucre i de la economia social, compartim aquí l’enllaç a l’informe del balança social elaborat per la XES.