PROJECTES

Cercles de diàleg a l’aula

Els cercles de diàleg, pensant en el grup classe, consisteix a reunir l’alumnat en cercle amb la intenció de:

 • Compartir des de la igualtat
 • Escoltar i ser escoltats/des.
 • Generar un espai segur i de confiança

Els cercles de diàleg, com a eina de les pràctiques restauratives,  tenen com a objectiu:

 • Afavorir la connexió entre les persones participants
 • Potenciar la cohesió de grup
 • Crear comunitat
 • Resoldre aspectes d’aula de baixa intensitat.

Les Peripècies de la convivència

Projecte de coeducació i integral als centres educatius de primària i/o secundària per desnormalitzar les violències estructurals i culturals del nostre sistema i entorn, respectivament. Les peripècies de la convivència fomenta les relacions saludables i de bon tracte, a més d’espais de diàleg per desmuntar les violències micro, meso i macro amb les que convivim.

  “L’aventura de resoldre conflictes” i/o tallers de Mediació

  La dinamització formativa de tallers en comunitats educatives sobre eines de resolució/transformació de conflictes per alumnat, sensibilització del professorat i de les famílies és una altra eina de foment de la cultura del diàleg i la pau que portem a terme en col·laboració a serveis municipals de mediació o de manera privada adhoc.

  Fòrum Jove BCN 2021

  Assistència tècnica, coordinació de les comissions de treball, disseny i dinamització de les sessions deliberatives del procés. El Fòrum Jove BCN, és una assemblea formada per 99 joves entre els 16 i els 29 anys, que s’ha estat reunint des de juliol fins desembre 2021 per a fer una sèrie de recomanacions a l’Ajuntament de Barcelona sobre les polítiques de joventut que cal dur a terme a la ciutat, donant resposta a una pregunta inicial que se’ls formulava: Com a jove que vius a Barcelona, què et coaldria per portar a terme el teu projecte de vida?

  Procés Parcipatiu del Pla Jove de Barcelona 2023-2030

  Procés participatiu per la definició del Nou Pla d’Adolescència i Joventut 2022-2030 a on mitjançant la creació de debats entre joves de 16 i 29 anys, així com amb els diferents professionals que treballen en relació a la població adolescent i jove es recullen accions i propostes per incorporar al nou pla. Projecte d’intercooperació amb Pla Estel i MonoDestudio.

  Procés Parcipatiu i elaboració de l’esborrany del I Pla Estratègic valencià de les dones

  El Projecte de la Generalitat Valenciana a través del Servei de Promoció a la Dona Rural de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, de la mà de la coordinació de la Fundació Mundubat, Espai Coneix ha dissenyat, elaborat i executat 14 tallers participatius en tot el territori valencià per oferir un esborrany del I Pla Estratègic des de les necessitats, prioritats i interessos amb la veu de les dones rurals com a protagonistes.

  Fem camí plegades

  Acompanyament psicoemocional i sociolaboral a dones en situació de vulnerabilitat social (amb priorització d’aquelles que han patit violències masclistes) en el marc de la lluita contra la feminització de la pobresa.

  Dones en Xarxa

  Projecte de l’Ajuntament de Valls en el que hem col·laborat creant un espai per a l’empoderament i la inclusió social de les dones migrades al municipi per tal de treballar les competències lingüístiques a la vegada que la vessant sociocomunitària. 

   B_Mincome

   El programa europeu contra la vulnerabilització familiar i de feminització de la pobresa (visita aquí) del Departament de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona que contemplava l’acompanyament psicoemocional i d’inserció laboral a famílies seleccionades pel programa. Espai Coneix va realitzar l’acompanyament dels lots: Dinamització d’espais públics i Dinamització que té per objecte el servei especialitzat en el suport i acompanyament social a les persones beneficiàries del programa de treball i formació que participaran en projectes ocupacionals d’interès col·lectiu en els districtes de l’Eix Besòs, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí. 

   Pla Estratègic de la Plataforma de Sobirania Alimentària del País Valencià

   La demanda de generació d’un Pla Estratègic de la Plataforma va tenir diferents fases: anàlisi de la situació de les persones/col·lectius integrants de la mateixa; posada en comú participada de les necessitats i els interessos; visibilització de la situació actual i dinamització dels consensos presos de continuïtat de futur. 

   Construïm vincles comunitaris

   Acció comunitària que té com objectiu principal generar vincles de la mirada de les pràctiques restauratives, construir ponts relacionals i crear espais de diàleg en un marc de seguretat humana que afavoreix la comunicació de les diferents sensibilitats i veus existents al territori.

   Serveis de Mediació Escolar

   Cocreem amb el centre educatiu el servei de mediació escolar i l’assessorament dels Plans de Convivència des de la formació per la mediació entre iguals com al professorat referent del servei per generar el servei de gestió de conflictes integral en la comunitat educativa.

   Transforma’t Bon Pastor

   Transforma’t Bon Pastor és un projecte del Districte de Sant Andreu, Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu de potenciar la prevenció de conflictes i promoure la convivència en el barri del Bon Pastor. Espai Coneix SCCL ha rebut el premi ADR 2019 per l’aplicació metodològica de la mediació a aquest projecte comunitari.

   Un dels objectius inicials va ser implicar a la comunitat gitana del barri per a participar en les accions comunitàries. Actualment podem indicar que els objectius principals del projecte són: millorar la convivència en el barri i donar suport a les accions comunitàries impulsades per les entitats, equipaments i serveis de Bon Pastor.

   Verdum és jove (joc de rol)

   La proposta  Verdum és jove  neix de la demanda comunicada pels joves del barri de Verdum de tenir un espai on poder gaudir estones de lleure més enllà del que significa estar al carrer xerrant amb els companys/es alhora que els recursos comunitaris i veïnat manifesten la seva preocupació per la manca de serveis destinats als joves de Verdum. Així doncs, parlem de tenir un espai per a joves liderat per un referent positiu del barri. Acompanyar a la joventut de la zona és donar-los l’oportunitat de generar vincles positius amb d’altres espais comunitaris del territori més enllà de l’espai públic.

   Processos participatius amb l’Adolescència de Barcelona 2021-2022 (Decidim.Barcelona)

   Per segon any consecutiu, intercooperem i facilitem els espais de discussió i presa de decisió de l’adolescència de la ciutat de Barcelona amb altres entitats: Descoberta i Nadal Villena, coordinades per Pla Estel i Urbanins.

   Més informació sobre el procés aquí.

   Dinamització de Jornades, Trobades per la Terra, Fòrums per un Món Rural Viu

   El disseny, la planificació i l’execució d’espais de participació en diferents nivells organitzatius: locals, regionals i estatals són part del treball d’intercooperació realitzat per Espai Coneix.

   Converses diverses. Mediació i comunitat gitana

   Aquesta formació a mida ja forma part dels nostres serveis i de fet, professionals, ajuntaments i col·laboradors comunitaris, ens demanen l’acció per a poder donar resposta a la prevenció i gestió de conflictes que es donen en un territori concret.

   Dinamització del Pla d’Infància 2021-2030 de l’Ajuntament de Barcelona

   Disseny i dinamització del procés participatiu amb infància vinculada a entitats del tercer sector dels districtes de Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí de Barcelona, amb l’objectiu de donar veu a la infància de famílies en situació de vulnerabilitat socioeconòmica.

   El passat 2021 vam realitzar la dinamització de sessions participatives per a que la infantesa vinculada a entitats presents en els districtes de Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí de Barcelona, puguin donar la seva veu al personal tècnic referent de cadascun dels Districtes. Tot plegat s’ha realitzat dins d’un procés de complementarietat dins del Pla d’infància 2021-2030 de l’Ajuntament de Barcelona.

   La nostra fita ha estat fer conscients als i les infants la importància de la seva veu i participació, doncs incentivar la participació des de la infància compleix amb generar la llavor de subjectes actius políticament amb coneixement dels seus drets i deures, a més de complir amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030: 

   ODS 4: Educació inclusiva, equitativa i de qualitat; 

   ODS 5: Igualtat entre gèneres i empoderament de dones i nenes; 

   ODS11: Assolir ciutats i comunitats sostenibles i 

   ODS16: Pau, Justícia i Institucions Sòlides.  

   L’opinió a través de la participació de la infància és necessària per construir societats sostenibles.

   Barcelona vol millorar les vides dels i les infants i adolescents amb un conjunt d’accions recollides en el Pla D’Infància 2030 que, entre d’altres en les línies estratègiques de: família, escola, salut, protecció, vida comunitària i temps lliure.

   Procés participatiu Espai jove Caterina Albert

   Disseny i dinamització del procés participatiu per la definició del programa funcional del futur equipament per joves als Jardins de Caterina Albert del districte de Gràcia de Barcelona.

   Tallers d’empoderament de dones a través de les arts

   Des dels Espais Dones del centre de la ciutat de València i de la Unitat Marítim oferim tallers de microteatre, clown, risoteràpia i microteatre a grups de dones per acompanyar-les, enfortir-les i afavorir les relacions sanes i segures. Cocrear un espai de màgia i gaudi amb elles per detectar, prevenir i proveir-se d’eines i recursos per a la vida és l’objectiu i el procés.  

    Espai Dones Racó Ademús

    És un punt de trobada per generar espai de diàleg entre les pròpies dones residents al territori on poder aportar les seues pròpies capacitats, l’autogestió de les necessitats i interessos emergents i la generació de xarxa de dones com a motor de transformació del territori des de la seguretat humana. Un espai per dones feminista, actiu, rural i participatiu cocreat i gestionat per elles mateixes a través de la facilitació del Departament d’Igualtat de l’Ajuntament d’Ademús i el nostre recolzament tècnic, de coordinació, supervisió i acompanyament.

    Projecte “Rinconeras: arte, cuidados y facilitación” finançat per la Diputació de València amb un import de 3.676,17€.

    Comerç comunitari

    Els comerços de proximitat són un entramat de relacions, d’oportunitats, de coneixement de les persones i el territori que l’enllaç amb iniciatives com “Comerç amb detall” (baix el paraigües del Districte de Sant Andreu: es pot llegir aquí), la dinamització de mercats no sedentaris i/o la generació de recursos laborals, d’oci i comunitaris com: “Coneix la Maquinista” són projectes del Serveis de Comerç Comunitari. 

    Mostra el teu talent

    Formació centrada en el reforç de les competències psicoemocionals. La preparació per a un canvi ( procés de selecció, una nova trajectòria vital o laboral…) és més que òptima si coneixem com podem entrenar les habilitats emocionals i socials bàsiques per al desenvolupament professional i personal.

    Plans d’igualtat

    Elaboració de plans d’igualtat interns per entitats, empreses o organitzacions. Diagnosis de gènere, proposta del pla d’actuació, avaluació i construcció d’indicadors i acompanyament en la posada en marxa dels plans.

    Re-significant la sexualitat

    Acompanyament grupal a dones que han viscut o viuen la sexualitat des del dolor per tal de transformar la situació.

    CONTACTA AMB NOSALTRES

    TWITTER
    @espai_coneix

    FACEBOOK
    Espai Coneix

    INSTAGRAM
    @espai_coneix

    "pensar, fer i sentir"