3 de juny de 2020

DINAMITZACIÓ

La dinamització comunitària la podrien definir com una acció orientada cap als altres i pensada des dels altres i pels altres. L’objectiu, doncs, es activar als altres cap a l’acció però es important haver escoltat prèviament a la comunitat. Les persones que dinamitzen escolten i aprenen dels altres per a saber acompanyar-los.

logo de dinamització d'Espai Coneix.

A la dinamització es generen vincles per a pontenciar l’aprenentatge compartit. Com a dinamitzadors nosaltres estem al servei de la comunitat, hem de fomentar la comunicació per dur a terme una bona dinamització. Hem de compartir per conèixer-nos millor .

La persona dinamitzadora guia el procés per a co-construir nous contextos comunitaris on tots i totes surten guanyant.

A Espai Coneix ens agrada veure la dinamització com una tasca d’artesans de la comunitat.