Espai Coneix ha realitzat una formació  per al CEIP Mare Nostrum anomenada Negociació per la Convivència. Aquesta formació la hem desenvolupat en tallers de temàtiques diverses. Un sobre tècniques de negociació entre pares i fills,  algunes sessions de comunicació positiva i una última sessió anomenada ‘Com co-construim la convivència escolar?’.

Dinàmica realitzada a la formació negociació per la convivència

Una de les característiques d’aquestes sessions de Negociació per la convivència és que la convocatòria era oberta per asistir en família. D’aquesta manera s’ha ampliat la visió, afeguint en la construcció als pares i a les mares, de que entenem per convivència, com la gestionem i com la vivim.

Dinàmica realitzada a la formació negociació per la convivència