4 de març de 2017

FORMACIÓ

Fem tot tipus de formació per encàrrec i a mida per a tècnics, entitats, associacions, escoles, serveis de mediació, recursos d’acció comunitària, centres oberts…

Aquí pots descarregar-te el nostre nou catàleg de formació:

Imatge de la formació en resolució de conflictes

GESTIÓ INTEGRAL DE CONFLICTES
El conflicte (com a motor de transformació). Fases, contingut, procés…
La mediació i resolució de conflictes.
Prevenció i gestió del conflicte.
Avaluació i seguiment del procés de mediació.
Procés d’acompanyament.
La comunicació en el procés de gestió de conflicte.
Dinàmiques de grup.
Mediació comunitària, escolar, familiar*, en el lleure… (*mediadora inscrita en El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya)
Mediacio en Centres Oberts.

PROMOCIÓ DE LA CONVIVÈNCIA
El treball en equip interdisciplinari: concepte, metodologia i avaluació.
Les tècniques del treball en equip. Sistemes de coordinació i seguiment.
Aprofundiment i mites del treball en xarxa.
Prevenció de conflictes.
 
DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA
Què i com és la Comunitat?
Processos participatius: metodologies i tècniques.
Participació ciutadana.
Intervenció socioeducativa al nostre entorn.


La necessitat de cuidar les relacions ens condueix a aprofundir en la provenció a través de la formació en habilitats comunicatives i gestió emocional. Per aquest motiu també fem formacions centrades en:

  • Parentalitat positiva
  • Lleguatge apreciatiu
  • Comunicació no violenta
  • Gestió d’emocions