FORMACIÓ ANTIRUMORS PER CEIPs

Tallers al CEIP Montessori (Rubí, Barcelona) sobre gestió de conflictes i bullying amb l’alumnat de 6é i les seves famílies per la demanda de participació al projecte municipal: Antirumors ‘Saps allò que diuen…’ encaçalat pel Servei de Mediació Municipal de Rubí dins del project.