La proposta de dinamització de Verdum és jove neix de la demanda comunicada pels joves del barri de Verdum de tenir un espai on poder gaudir d’estones de lleure més enllà del que significa estar al carrer xerrant amb els companys/es alhora que els recursos comunitaris i veïnat manifesten la seva preocupació per la manca de serveis destinats als joves de Verdum.

Així doncs, parlem de tenir un espai per a joves liderat per un referent positiu del barri. Acompanyar a la joventut de la zona és donar-los l’oportunitat de generar vincles positius amb d’altres espais comunitaris del territori més enllà de l’espai públic.

La proposta d’Espai Coneix és contribuir a la creació d’un grup de joves que es vinculi al Casal del barri. El pont entre espai públic i espai comunitari és una demanda real i verídica que entomem com a projecte de la comunitat i per a la comunitat.