La cooperativa ha col-laborat en la Trobada Joves divers@s. t el concepte de diversitat entre el jovent del barri de Sant Pere.

Cartell de la convocatoria a la Trobada Joves divers@s

Amb l’Associació Acathi vam dinamitzar la trobada Joves divers@s com a un procés participatiu. Un dels objectius d’aquest procés era construir projectes des de la diversitat LGTBI. La metodologia emprada va ser la del world cafè. LGTBI.

La trobada joves divers@s es va dinamitzar amb el world café, les imatges mostren moments del debat a les taules.

World cafè / Cafè mundial

Aquesta eina va ser desenvolupada per dos consultors mexicans, Juanita Brown i David Isaacs.[1] Aquesta dinàmica es desenvolupa mitjançant converses en diferents taules de entre 4 a 6 persones. A cada taula s’analitza un tema o pregunta. El número de taules i persones per taula depèn del número de participants. A cada taula hi haurà una persona amfitriona que plantejarà el tema o pregunta i farà el recull de les aportacions

Durant uns 15 o 20 minuts es parla sobre el tema. Un cop passat el temps tots els participants menys la amfitriona es mouran a una altra taula i es tornarà a iniciar un torn de converses. Finalment, i un cop fet tants canvis de taula com taules hi hagi, les amfitriones compartiran les conclusions del tema o pregunta proposat a la seva taula.

El world cafè es una molt bona eina per a generar consens donat que les converses es desenvolupen al voltant d’una taula i compartint un cafè o una infusió. Tot això ajuda a generar un ambient tranquil i cordial perfecte per arribar a acords.


[1] https://innovationforsocialchange.org/metodologias-para-la-innovacion-social-el-world-cafe/