Avui compartir el primer article sortit de la feina realitza pel grup de treball Seguretat humana i construcció comunitària. Aquest espai de formació, recerca i reflexió està format per professionals de diferents serveis en els àmbits de la interculturalitat, la convivència, la prevenció i l’acció comunitària de l’Ajuntament de Barcelona així com docents universitaris.  

Taller comunitari organitzat pel grup Seguretat humana i construcció comunitària realitzat a Trinitat Vella.

L’article signat pel grup Seguretat humana i construcció comunitaria i amb el disseny i la maquetació de Neret Edicions el trobareu al peu d’aquesta pàgina en format pdf perquè el descarregueu i el pugueu gaudir sencer. Aquí us deixem la introducció del mateix:

Introducció

Aquest article pretén reflexionar al voltant de les possibilitats i limitacions d’un concepte alternatiu de seguretat que situa les necessitats de les persones com a centre focal de la seva atenció i cura. Des d’aquesta mirada, la noció de seguretat no s’orienta tant en la concepció  tradicional centrada en la protecció de l’Estat, sinó cap a una concepció que promou la protecció de les persones sota la lògica del desenvolupament humà, el dret a la ciutat i la construcció comunitària.

És per això que l’itinerari que es proposa per aquest article s’inicia presentant el concepte de seguretat humana; es continua analitzant tant les potencialitats que ofereix en clau de benestar de les persones, les llibertats i els drets humans, com les debilitats a nivell de clarificació conceptual, com de distorsió en el seu  ús i aplicació en polítiques públiques; i, finalment, es defensa la necessitat  d’ apostar per la noció de seguretat humana com a marc per a la promoció de condicions materials i socials mínimes per una existència digna a la ciutat des d’una perspectiva de construcció comunitària de la seguretat.

Aquest text apareix amb dues premisses: La primera és que veu la llum en un context concret. És en el moment actual d’excepció, confinament i gran incertesa que estem vivim. L’Estat s’ha situat amb una força centralista i autoritària realitzant discursos bel·licistes davant del virus Covid-19. I la segona és que el document forma part de la feina d’un grup que, al voltant del concepte de «seguretat humana i construcció comunitària», ha estat treballant durant els tres últims anys, i que ha nascut amb el suport d’Energies Comunitàries.

Ara, sense cap intenció d’exhaustivitat i amb una postura més aviat reflexiva, volem compartir algunes de les idees i aprenentatges fets. Dins del possible, esperem que aquestes reflexions ajudin a construir una concepció de la segure- tat destinada a proporcionar cura i donar satisfacció a les necessitats bàsiques, que permetin el ple desenvolupament de les persones per viure una vida digna de ser viscuda