Des d’Espai Coneix us oferim un reforç escolar alternatiu perquè pensem que per davant de la educació estan les persones. Aquest servei que oferim està dissenyat per fer-li front als reptes socioeducatius de la infància i la joventut així com del seu entorn.

reforç escolar alternatiu

Pel dret a aprendre i emocionar-te

El nostre servei de reforç escolar alternatiu ofereix acompanyament psicoemocional en l’aprenentatge formatiu a través de l’adaptació a les necessitats i interessos de l’infant o jove i dels seus referents (família, institució, educadors i educadores…).

Oferim un acompanyament integral amb una metodologia humanista. Volem fomentar i potenciar la pròpia motivació i implicació de l’alumnat. Els destinataris d’aquest servei són l’alumnat de primària i secundària així com les  institucions d’ensenyament i entitats.

Per a més informació pots contactar amb nosaltres mitjançant el correu electrònic: formació@espaiconeix.org.