La nostra cooperativa ha realitzat dos processos de mediació comunitària al districte barceloní de Sant Andreu.

La primera mediació comunitària feta per al districte de Sant Andreu ha sigut al barri del Bon Pastor

Aquest dos processos de mediació comunitària que Espai coneix ha realitzat han sigut als barris de Bon Pastor i Baró de Viver del districte de Sant Andreu.

Mediació a Bon Pastor

Al barri de Bon Pastor el nostre equip de treball ha conduit un procés de mediació entre dues entitats veïnals. Aquest procés de mediació es va iniciar amb la intenció de millorar la convivència al barri. També es volia rebaixar la tensió en els espais de diàleg i de presa de decisions comuns al  teixit associatiu del territori.

Donada la confidencialitat del procés no podem explicar detalls del mateix. Si que podem compartir que el procés va transformar el conflicte i les relacions entre els referents de cadascuna de les entitats que han participat en aquest procés.

Mediació i procés participatiu a Baró de Viver

L'altre procés participatiu es va realitzar al Cetre Cívic de Baró de Viver del Districte de Sant Andreu

L’altra encàrrec que va rebre el nostre equip també era un procés de mediació. En aquest cas entre usuàries de l’Espai de Gent Gran del Centre Cívic de Baró de Viver. El procés de mediació, a més de transformar les relacions va donar peu a que el nostre equip realitzés un procés participatiu. Aquesta acció tenia el vist i plau dels tècnics del Districte de Sant Andreu. En el rerefons d’aquet procés estava el poder aclarir dubtes sobre el funcionament i la normativa del Casal que, antigament, tenia local propi.

Aquest procés participatiu va ser molt ben rebut per la gent gran usuària del Centre Cívic perquè tothom que va voler participar va tenir veu i es van poder aclarir tots els dubtes sobre el funcionament de l’espai