Espai Coneix ha començat a impartir una formació en Prevenció de Conflictes. L’alumnat està composat per treballadors i treballadores de l’àmbit comunitari en diferents projectes i equipaments dels districtes  de Nou Barris i Sant Andreu de Barcelona ciutat.

La sessió inaugural es va celebrar a la sala d’actes del Districte de Nou Barris i va comptar amb la presència de la consellera Sara Belbeida.

Ja que són dos Districtes els promotors de la formació, les sessions d’aquesta es celebraran a diferents equipaments de Nou Barris i Sant Andreu. Així a Nou Barris farem sessions al Casal de Barri de Trinitat Nova, al Centre Ton i Guida en el barri de Roquetes i al Casal de Barri de Verdum. Els equipaments triats al districte de Sant Andreu són l’Ateneu Harmonia i el Centre Cívic de Bon Pastor.

Prevenció de conflictes a la comunitat

La formació està orientada per a persones treballadores en l’àmbit comunitari. Donat que la experiència professional la tenen, la formació en prevenció té com a objectiu posar nom a allò que ja estan treballant, clarificar conceptes i dotar de noves eines de gestió per als equips de treball.

La formació conté cinc blocs temàtics on aprofundirem en comprendre i analitzar la comunitat de la qual formem part, a gestionar la diversitat i els conflictes mitjançant la dinamització i donarem algunes pautes per adquirir habilitats comunicatives.

Aquesta formació ha estat dissenyada a mida per a l’Ajuntament de Barcelona, tindrà un total de 70 hores lectives i estarà certificada per el propi Ajuntament i la nostra cooperativa.