La nostra cooperativa ha realitzat una formació en mediació i gestió de conflictes a l’Espai Jove d’Horta.

Aquest recurs municipal forma part de la xarxa de Punts d’informació juvenil de Barcelona. Aquest equipament fa atenció, orientació i assessorament als joves d’entre 12 i 35 anys

  A la formació en mediació i gestió de conflictes es van realitzar diferrents sessions.

Formació en gestió de conflictes

La nostra formació ha estat dissenyada i oberta a la participació de totes les persones usuàries de l’equipament. Així es va dissenyar una formació en mediació i gestió de conflictes pensant en l’alumnat del barri, els membres de les entitats juvenils i els joves treballadors.

La formació en mediació i gestió de conflictes ha sigut impartida en diferents sessions on s’han anat treballant mitjançant la metodologia practico-reflexiva.

La experiència en aquest Espai Jove d’Horta ‘Punt 7 ha sigut molt satisfactoria per als membres del equip que van impartir la formació.