Espais blics en transformació: espais per tu‘: Treballar amb la participació de la comunitat sobre la transformació desitjada dels espais públics amb la col·laboració d’una xarxa d’arquitectes i urbanistes és una de les nostres possibilitats.

Espais públics en transformació es un projecte de participació ciutadana en la transformació dels espais públics

La comunitat és “un sistema organitzat territorialment en el que opera una xarxa efectiva de comunicació, la gent comparteix instal·lacions i serveis comuns, i la gent desenvolupa una identificació psicològica.”
(Sanders, 1976, citat en Sanchez Vidal, 1991).