El Plà d’Igualtat d’oportunitats entre dones i homes d’Espai Coneix a començat a construir-se. El passat 29 d’abril el Consell Rector de la nostra cooperativa va decidir posar en marxa la construcció del nostre Pla d’Igualtat d’Oportunitats.

la comissió que treballa el plà d'igualtat d'oportunitats s'ha reunit de manera telemàtica

La igualtat de gènere és un dels principis estratègics de la nostra cooperativa i per això volem adquirir el compromís de treballar per la no discriminació. Volem impulsar i fomentar les mesures necessàries per tal d’assolir la igualtat d’oportunitats a la nostra organització.

Comissió d’igualtat d’Espai Coneix

A la comissió hi ha representants del Consell rector i de les treballadores. A més de vetllar pel compliment del principi d’igualtat d’oportunitats, la comissió té com objectiu implementar el Pla d’igualtat d’oportunitats. El primer pas ha sigut iniciar una diagnosi de la situació. Així des de la comissió s’ha demanat la col·laboració de les treballadores i els treballadors de la cooperativa