Espai Coneix ha finalitzat la elaboració del seu Pla d’Igualtat. Durant  aquest mes de juny la Comissió d’Igualtat ha treballant per a finalitzar la redacció d’aquets Pla.

Tot i que pel nombre de persones treballadores, com estableix el Reial Decret-llei 6/2019 de 1 de març, la nostra cooperativa no té la obligació de redactar un Pla d’Igualtat, el Consell Rector va apostar per generar el nostre. El feminisme i la igualtat de gènere estan inclosos en els nostres estatuts com a eix transversal de la nostra feina.

Si vols conèixer en detall el nostre Pla pots descarregar-te el document en la nostra pàgina de transparència.

En el document trobareu l’anàlisi de la situació realitzat per la comissió d’Igualtat. També trobareu  un seguit de mesures per a millorar els punts febles detectats en la diagnosi i el seu calendari de realització.