Espai Coneix va iniciar, a mitjants de l’any 2017, un procés de dinamització i acompanyament als membres de la Plataforma per la Sobirania Alimentaria del País Valencià. La Plataforma aglutina diferents organitzacions, col-lectius, productors i consumidors que treballen per la Sobirania Alimentaria.

Durant aquest procés de dinamització i acompanyament van aplicar la nostra metodologia FIAS. En un primer moment es va fer un diagnòstic de la situació dins de la xarxa mitjantçant entrevistes individuals a diferents membres. Aquesta tasca es va dur a terme de manera presencial i  virtual. Un cop analitzats els resultats i durant la Trobada per la Terra que la xarxa va celebrar a finals de març del 2018, a Vistabella del Maestrat, Espai Coneix va fer una devolució  de les conclusions obtingudes (segona fase) i es va realitzar dues dinàmiques: Cercles restauratius i Mandala humà.

Moment de dinamització i acompanyament als cercles restauratius durant la segona jornada de la Trobada per la Terra

Cercle restauratiu durant la dinamització a la Trobada per la Terra

Durant la resta d’any es va acompanyar a la Plataforma per poder organitzar tres trobades, una per provincia, que acabesin de definir uns nous objectius, estructura i manera de funcionar dins d’aquesta xarxa. Aquest reunions es van celebrar al mes de febrer a la ciutat de València, a Segorb (Castellò) i Petrer (Alacant).
La finalitat d’aquest procés d’acompanyament i/o consultoria (l’autonomia de la propia organització per prendre desicions) s’ha assolitit ja que de les

Posada en comú de la primera dinàmica a la dinamització i aocmpanyament de la trobada de Petrer.

Posada en comú de la primera dinàmica a la trobada de Petrer

darreres trobades a nascut un grup de treball que està promovent els canvis necesaris per donar un nou impuls a la Plataforma.

Un dels moments de la dinamització i acompanyament realitzat a la Universitat de Valencia.