El passat mes d’abril vam donar inici al nou projecte “Coneix la Màquina” que combina la dinamització comunitària i la inserció laboral pel jovent vinculat al territori pròxim al Centre Comercial de la Maquinista.

Tot just fa un any de l’obertura de l’espai cultural la Màquina, un centre destinat a convertir-se en un espai obert als barris a on el teixit associatiu pugui desenvolupar-hi tasques per a la comunitat de forma gratuïta. En aquest espai polivalent és a on el 15 d’abril vam oferir la presentació del projecte Coneix la Màquina amb l’assistència de més de 60 persones.

Moment de la presentació del projecte de dinamització comunitària "Coneix La Màquina"

En el marc d’aquest projecte, Espai Coneix treballa per tal de construir vincles entre el Centre Comercial La Maquinista i el veïnat del territori dins del projecte Work la Maquinista. És per això que, com a entitat situada al territori, s’ha treballat per tal d’oferir recursos i generar noves possibilitats laborals a joves del barri.

Un dels motius que ha generat l’èxit del projecte es deu a l’aplicació de la metodologia FIAS pròpia d’Espai Coneix, aquella amb la que hem comprovat que les accions comunitàries i les intervencions socials ofereixen un impacte sostenible i positiu en la comunitat

 

La dinamització comunitaria del jovent pròxim al centre comercial es un dels objectius d'aquest projecte

En aquesta direcció la Formació s’ha basat en fomentar l’apoderament i l’acompanyament per a la selecció laboral a 40 joves que actualment estan en situació de desocupació i que compten amb la titulació de la ESO. S’han realitzat sessions formatives a on s’ha potenciat la co-responsabilitat dels joves en el camí de la recerca de feina.

Des d’una mirada apreciativa, s’ha generat l’espai des d’on poder treballar l’autoconeixement, la capacitat reflexiva al voltant de les fortaleses i la definició dels reptes de futur en l’àmbit laboral.

Un dels moments de preparació de les entrevistes de feina dins del projecte de dinamització comunitaria Coneix La Màquina

La Intervenció en aquest cas s’ha basat en la inserció laboral conjuntament amb la dinamització comunitària donant resposta així tant a les necessitats expressades pel Centre Comercial la Maquinista com també a necessitats del territori. Per una banda, respon a la voluntat per part de la Maquinista de ser dins la xarxa comunitària del territori i poder donar impuls a l’espai cultural la Màquina, i per altra banda ofereix oportunitats laborals a joves de l’Eix Besós, franja de Barcelona i municipis limítrofs especialment afectats per les taxes d’atur elevades. D’aquesta manera, s’ha creat el vincle per acostar el jovent del territori a processos de contractació amb empreses ubicades al Centre Comercial la Maquinista.

L’Acompanyament i el Seguiment han sigut pilars fonamentals que ens han guiat de forma transversal durant tot el projecte. D’aquesta manera s’ha realitzat el seguiment tant amb el joves finalment seleccionats pel Centre Comercial com amb aquells que no ho han sigut. En total, són 30 els joves que han tingut accés a participar del projecte Work la Maquinista, que combina la formació i la contractació laboral. Els joves que han sigut acompanyats per Espai Coneix conformen un terç del total de participants d’aquesta edició, sent principalment de Bon Pastor, la Mina i Sant Roc, barris especialment afectats per l’atur juvenil.

Aquesta experiència ens ha donat la oportunitat de crear sinèrgies amb altres entitats de la zona, amb el jovent, crear xarxa i transformar la comunitat. És per això que considerem necessari seguir treballant per tal de construir oportunitats d’inserció laboral amb perspectiva comunitària al territori.