Espai Coneix està dins del programa d’apadrinament cooperatiu impulsat per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Aquesta es la segona edició d’aquest programa que té com a objectiu principal l’acompanyament i enfortiment de Cooperatives de nova creació.

A la imatge es veu els apunts d'una de les reunions del apadrinament cooperatiu que està realitzant Espai Coneix

Organització de l’apadrinament cooperatiu

El programa consta de diverses fases. En la inicial es va fer la selecció de persones participants, tant de les cooperatives apadrinades com les que realitzen el rol de mentores.

En una segona fase les cooperatives apadrinades van rebre una formació específica sobre el funcionament del programa. Posteriorment, i en base a les necessitats i habilitats detectades, la Federació va proposar les diferents parelles de treball. En el nostre cas la Cooperativa que ens acompanya és SE7C que es dediquen a l’assessorament i als serveis jurídics i empresarials.

Actualment estem en la fase d’apadrinament, així ens reunim un cop al mes amb la persona de referència de la cooperativa SE7C, per tractar aquells temes on nosaltres hem detectat que tenim carències que volem millorar per enfortir-nos com a cooperativa.

Fins ara em tractat temes com la organització i el funcionament intern de la cooperativa. Hem aconseguit clarificar els diferents rols, tant laborals com de gestió cooperatiu. També hem pogut aclarir dubtes en relació a la gestió econòmica i com interpretar els números dels balanços econòmics.

Tot i que encara no podem fer una valoració global del programa, donat que fins a finals d’any no el finalitzarem, Espai Coneix està complaguda del recorregut fet fins ara, dels reptes assolits així com de les millores implementades a la nostra organització.

També volem aprofitar per agrair la dedicació, temps i esforç del nostre mentor dins de SE7C, el senyor Perfecto Alonso.