4 de març de 2017

INTERVENCIÓ

Intervenir, per a nosaltres, és fer visible el que succeeix a la comunitat, per tant, parlem de:

  • Processos participatius
  • Prevenció de conflictes
  • Gestió de conflictes
  • Mediació: comunitària, escolar, familiar*, en el lleure… (*mediadora inscrita en El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya)
  • Contenció de conflictes

Promoure la convivència en i amb la mateixa comunitat des d’una visió apreciativa és el nostre tret.