La nostra cooperativa Espai Coneix s’adhereix al comunitat realitzat pel Consell Municipal d’Immigració de Barcelona (CMIB). Com a cooperativa del tercer sector, de la  Economia Social i Solidaria compartim les propostes que llança aquest òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Barcelona.

Espai Coneix s'adhereix a les propostes plantejades pel Consell Municipal d'Inmigració de Barcelona en el seu comunicat

Aquí teniu el vídeo on s’expliquen les propostes  

I aquí un resum de les mateixes:

-Autoritzacions de residencia i treball per a les persones immigrades per fer front a la crisi sanitària, social i econòmica.

-Regurització  exprés: per a les persones immigrades que tenen sol·licitada i pendent l’autorització de residència i treball, tal com s’ha fet ja a Portugal.

-Atenció especial a persones migrades i refugiades vulnerables en les mesures que s’apliquin: una gran part poden veure molt reduïts o quedar-se sense ingressos per la crisi.

-Estar alerta i combatre moviments i brots racistes, xenòfobs i discriminatoris: ja presents o emergint.

-Renda garantida: suport a la creixent demanda d’una renda garantida general amb aplicació urgent.

– Garantir cobertura sanitaria adequada a tothom, independentment de la seva situació administrativa.

-Tràmits d’estrangeria i refugi: atenció i tramitació telefònica o telemàtica i reassignació de cites, respectat quan això acabi el temps d’espera dels sol·licitants; pròrroga i renovació automàtica d’autoritzacions; flexibilització dels requisits de cotitzacions i treball en les renovacions, un cop s’aixequi l’estat d’alarma.

– Resposta al control policial. Estudiar i acordar procediments per facilitar la circulació necessària de persones en situació irregular (instruccions i formació a cossos de seguretat, viabilitat d’algun document…).

Investigació de presumptes abusos i_violència racista per part de cossos de seguretat, i activació de mecanismes interns d’avaluació.

– Treball de la llar i cures: Reconèixer els seus drets laborals, segons propostes del CMIB 2017, amb ratificació urgent del conveni 189 OIT per equiparar-les a la resta de persones treballadors del Regim General de la SS, amb subsidi d’atur entre d’altres drets; Fer visible el reconeixement social i incloure de forma explícita en el decret d’alarma, com a personal essencial, a les treballadores de la llar que estiguin atenent a persones grans o en situació de vulnerabilitat en domicilis particulars; Garantir l’atenció, assessorament i material necessari per prevenir infeccions; Oferir a les que estiguin preparades llocs de treball a les residències de gent gran, facilitant llur regularització si s’escau; protegir la seguretat, els drets laborals i la salut en tots els casos, garantint també que les treballadores de la llar que fan tasques domèstiques a diversos domicilis puguin complir el confinament

– Garantir material sanitari (mascaretes, guants, tests…) de prevenció per tot el personal en risc quotidià: persones treballadores dels geriàtrics, “riders”, neteja, o d’altres essencials durant el confinament.

– Personal sanitari immigrant: promoure i facilitar la seva homologació, regularització – si s’escau – i contractació adient: personal de medecina, infermeria, auxiliars, neteja, seguretat o d’altres necessaris.

– Habitatge. Lloguers i convivència: el CMIB s’afegeix a la demanda del Sindicat de llogateres i d’altres instàncies que reclamen una moratòria i pagament fraccionat, així com la possibilitat de condonació de lloguers promovent acords amb els propietaris particulars, ajuts públics, prevenció de desnonaments, així com mediació i assessorament durant el període de la crisi i en el moment posterior. I exigeix una atenció específica cap al relloguer d’habitacions, situació habitacional molt estesa entre la població migrada.

-Ajuts econòmics, socials i exempcions. Augmentar la dotació i millorar els criteris d’assignació d’ajuts econòmics, en coordinació amb entitats, que contemplin, incloent persones en situació irregular: alimentació i necessitats bàsiques, cobertura de deutes; màxima prioritat a ajuts per l’alimentació dels infants, garantir que les targetes moneder arribin a tota la població migrant vulnerable amb infants a càrrec; ajuts a autònoms; exempció de pagament de determinades taxes i serveis

-Atenció als drets laborals de persones en situació irregular o precària (autònoms o d’altres): facilitar l’accés a contractes laborals en oferta: a residències, sanitat, o en el mon agrari, i estudiar mecanismes que facilitin prestació o ingressos. Regularitzar la situació de sovint “falsos autònoms” com els “riders”.

-Persones grans migrades: detectar i prevenir casos de persones soles en aïllament i sense cures.

-Treball en xarxa amb les entitats: Prioritzar el suport i la col·laboració amb la xarxa d’entitats i organitzacions socials que oferim serveis d’atenció i acollida a la immigració, durant i després la crisi.

-Facilitar comunicació amb els països origen, davant la preocupació generalitzada pels familiars.

-Instar d’altres poblcacions de l’Àrea metropolitana i de Catalunya a oferir cobertura a persones no empadronades i sense llar, i evitar el risc de desplaçaments.

-Previsió de futur. Garantir dotació de més personal per fer front a l’allau de sol·licituds un cop finalitzada l’alarma.