LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

 

ESPAI CONEIX SCCL, responsable del lloc web, en endavant RESPONSABLE, posa a la disposició de les persones usuàries el present document, amb el qual pretén donar cumpliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE N.º 166, així com informar a totes les persones usuàries del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.

 

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web asumeix el paper d’usuari/a, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

 

ESPAI CONEIX SCCL es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement de les persones usuaries aquestes obligacions, entenent-se com suficient la publicació al lloc web d’ESPAI CONEIX SCCL.

 

  1. DADES IDENTIFICATIVES

 

Nom del domini: www.espaiconeix.org

Nom comercial: ESPAI CONEIX SCCL

Denominació social: ESPAI CONEIX SCCL

NIF: F67013565

Domicili social: C/CONGRES 38, 3e- 2a , 08031 BARCELONA (BARCELONA)

Telèfon: 621264628

e-mail: lopd@espaiconeix.org

Inscrita en el Registre (Mercantil/Públic):

 

  1. DRETS DE PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

 

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textes i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorizació expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel-lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat previament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel-lectual o industrial de l’autor.

 

Els disenys, logotips, textes i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin apareixer al lloc web, perteneixen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. El RESPONSABLE autoritza expresament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de www.espaiconeix.org.

 

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel-lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

 

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incumpliments dels drets de propietat intel-lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho mitjançant el correu electrònic: lopd@espaiconeix.org.

 

  1. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

 

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta información hagi estat manipulada o introduÏda per un tercer aliè a aquest.

 

Ús de Cookies

 

Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la plana) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari/a. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilizaran per a la recollida dels mateixos.

Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilizat per l’usuari/a amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades, etc, éssent en aquests casos galetes prescindibles tècnicament, però beneficioses per a l’usuari/a. Aquest lloc web no instal-larà galetes prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari/a.

L’usuari/a té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de galetes i per a impedir la seva instalació al seu equip. Si us plau, consulteu les instruccions del seu navegador per ampliar aquesta informació.

 

Política d’enllaços

 

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Donat que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduits per tercers en els seus respectius llocs web, no asumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada inmediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada inmediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en questió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts enmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en foros, chats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre medi que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la plana web del RESPONSABLE. Però, i en cumpliment d’allò disposat en els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, colaborant de forma activa a la retirada o, en el seu cas, bloqueig de tots aquells continiguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas de que l’usuari/a considere que existeix en el lloc web algún contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma inmediata a l’administrador del lloc web

Aquest lloc web s’ha revisat i probat per a que funcioni correctamente. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Però, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat de que hi hagi certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circunstancies semblants que facin impossible l’accés a la plana web.

Direcciones IP

Els servidors del lloc web podrán detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari/a. Una adreça IP és un número asignat automàticament a un ordinador quan aquest es conecta a Internet. Tota aquesta informació es registra en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior procesament de les dades amb la finalitat d’obtenir medicions ùnicament estadístiques que permetin coneixer el número d’impresions de planes, el número de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

 

  1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

Per a la resolució de totes les controvèrsiaes o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les part, éssent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutgats i Tribunals més propers a BARCELONA.