La comisión de igualdad ha elaborado el Protocolo pa a la prevención y el abordaje de d’assetjament sexual i per raó de sexe.

La redacció d’aquest protocol apareix en el Pla d’Igualtat de la cooperativa com a una de les accions a realitzar per la comissió durant aquest any.

A la nostra pàgina de transparència trobaràs el nostre Protocol per a la prevenció i l'abordatge de l'assetjament sexual
Tim Mossholder a www.pexels.com

Publicació i facilitació del protocol

Un cop redactat i revisat pels membres del Consell Rector, el Protocol per a la prevenció i l’abordatge de d’assetjament sexual ha sigut facilitat a tots els treballadors i treballadores de la cooperativa.

Aquest protocol, dins de la nostra política de transparència, el pots descarregar de la nostra pàgina web seguint el següent enllaç.