FORMACIÓ A L’EQUIP DEL PROGRAMA DE JOVES

FORMACIÓ A L’EQUIP DEL PROGRAMA DE JOVES

El dia 9 del 9 van fer una formació a l’Equip del Programa de Joves que lidera Estudi 6. Aquest Equip està format per educadors i educadores. Va ser un doble plaer realitzar aquesta formació. Primer per l’oportunitat de tornar a fer una formació presencial (amb...