4 de març de 2017

SEGUIMENT

Quin sentit tindria la formació, l’intervenció i l’acompanyament sense un seguiment? CAP
La sostenibilitat de les actuacions de Espai Coneix es basen en el seguiment, en comprovar que l’autonomia i l’autoegestió dels agents comunitaris.
Per a garantir el bon funcionament, sostenibilitat i qualitat de la nostra feina, desenvolupem sistemes avaluatius per a cada cas.