15 d'octubre de 2019

Política de privacitat

1. Informació al usuari/a

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

ESPAI CONEIX SCCL és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals del USUARI/A i l’informa que aquestes dades serán tractades de conformitat amb allò disposat al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD).

Per a qué tractem les teves dades personals?

Per a mantenir una relació comercial amb l’usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:
  • Remisió de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre medi electrònic o físic, present o futur, que faci possible realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seràn realitzades pel RESPONSABLE i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus col-laboradors o proveidors amb els que aquest hagi assolit algún acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindràn accés a les dades personals.
  • Realitzar estudis de mercat i anàlisis estadístics.
  • Trametre encàrregs, sol-licituds, donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’USUARI/A mitjançant qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la plana web del RESPONSABLE.
  • Remetre el botlletí informatiu en línia, sobre novetats, ofertes i promocions en la nostra activitat.

Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?

Perquè el tractament està legitimat per l’artícle 6 del GDPR de la següent forma:
  • Per el consentimient de l’USUARI/A: remisió de comunicacions comercials i el botlletí informatiu.
  • Per interés legítim del RESPONSABLE: realitzar estudis de mercat, anàlisis estadístics, etc. i tramitar encàrregs, sol-licituts, etc. a petició de l’USUARI/A.

Durant quant de temps guardarem les teves dades personals?

Es conservaràn durant no més temps del necesari per mantenir la fi del tractament o existeixin prescripcions legals que dictaminin la seva custodia i quan ja no sigui necesari per això, es suprimiràn amb mesures de seguretat adequades per a garantir la anonimització de les dades o la destrucció total dels mateixos.

A qui facilitem les teves dades personals?

No está prevista cap comunicació de dades personals a tercers exceptuant, si fos necesari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveidors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE te subscrits els contractes de confidencialitat i de encarregat del tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.

Quins són els teus drets?

Els drets que asisteixen a l’USUARI/A són:
  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
  • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supresió de les seves dades i a la limitación u oposició al seu tractament
  • Dret a presentar una reclamació davant la autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

ESPAI CONEIX SCCL. Avinguda de Barcelona, 52, 1-2 – 08191 Rubí (Barcelona) Correu electrònic: lopd@espaiconeix.org

2. Caràcter obligatori o facultatiu sobre la informació facilitada per l’usuari/a

Els USUARIS/USUARIES, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, acceptant expresament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necesaries per a atendre la seva petició, per part del prestador, éssent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’USUARI/A garantitza que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són reals i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes. El RESPONSABLE informa que totes les dades solicitades mitjançant la plana web són obligatoris, ja que són necesaris per a la prestació d’un servei òptim a l’USUARI/A. En cas de que no siguin facilitades totes les dades, no es garantitza que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necesitats

3. Mesures de seguretat

Que de conformitat amb allò disposat a les normatives vigents en protecció de les dades personals, el RESPONSABLE està cumplint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’artícle 5 del GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparents en relació amb l’interessat i adecuats, pertinents i limitats a allò necesari en relació amb la finalitat per als que són tractats. El RESPONSABLE garantitza que ha implementat polítiques técniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats dels USUARIS/USUARIES i els hi ha comunicat la informació adecuada per a que pugin exercir-los. Per a més informació sobre les garanties de privacitat, poden dirigir-se al RESPONSABLE mitjançant ESPAI CONEIX SCCL. Avinguda de Barcelona, 52 1-2. 08191 Rubí (Barcelona) Correu electrònic: lopd@espaiconeix.org