PARTICIPACIÓ PEL CONSENS D’ESPAIS PÚBLICS EN TRANSFORMACIÓ

Espais blics en transformació: espais per tu‘: Treballar amb la participació de la comunitat sobre la transformació desitjada dels espais públics amb la col·laboració d’una xarxa d’arquitectes i urbanistes és una de les nostres possibilitats.

La comunitat és “un sistema organitzat territorialment en el que opera una xarxa efectiva de comunicació, la gent comparteix instal·lacions i serveis comuns, i la gent desenvolupa una identificació psicològica.”
(Sanders, 1976, citat en Sanchez Vidal, 1991).