FORMACIÓ DE COMUNICACIÓ EN LES RELACIONS I LA XARXA

Dissenyem, planifiquem i facilitem espais de diàleg, de decisió i de formació en la seva xarxa: grups de consum agroecològics, organitzacions, entitats i productores rurals i agroecològiques. A més de tallers formatius per conèixer i millorar habilitats comunicatives i eines davant dels conflictes.