ENERGIES COMUNITÀRIES

Per a poder seguir generant sinèrgies participem de les trobades per a fomentar les accions comunitàries arreu.