DINAMITZACIÓ DE LA PLATAFORMA SOBERANIA ALIMENTARIA DEL PAÍS VALENCIÀ

Espai Coneix va iniciar un procés d’acompanyament als membres de la Plataforma per la Sobirania Alimentaria del País Valencià.
En una primera fase es va fer un diagnòstic de la situació dins de la xarxa mitjantçant entrevistes individuals a diferents membres. Un cop analitzats els resultats i durant la Trobada per la Terra que la xarxa va celebrar a finals de març del 2018, a Vistabella del Maestrat, Espai Coneix va fer una devolució de les conclusions obtingudes i es va realitzar dues dinàmiques: Cercles restauratius i Mandala humà.
Durant la resta d’any es va acompanyar a la Plataforma per poder organitzar tres trobades, una per provincia, que acabesin de definir uns nous objectius, estructura i manera de funcionar dins d’aquesta xarxa. Aquest reunions es van celebrar al mes de febrer a la ciutat de València, a Segorb (Castellò) i Petrer (Alacant).
La finalitat d’aquest procés d’acompanyament i/o consultoria (l’autonomia de la propia organització per prendre desicions) s’ha assolitit ja que de les darreres trobades a nascut un grup de treball que està promovent els canvis necesaris per donar un nou impuls a la Plataforma.