4 de març de 2017

ACOMPANYAMENT

Les persones viuen en comunitat i són les protagonistes de tot allò que passa a l’espai de relació.
Aprendre i comprendre d’un mateix i dels altres necessita, de vegades, d’un acompanyament que em permeti “Pensar, fer i sentir” amb coherència amb la manera de ser.
Acompanyar és necessari, transversal i bàsic per a assolir l’apoderament i l’autonomia de l’individu, per tant, de la comunitat.

Com acompanyem?

Generant un vincle positiu amb la persona, la comunitat i el recurs. Materialitzem l’acompanyament amb la supervisió de casos, serveis i projectes tècnics que vuilguin afavorir la capacitació comunitària.